Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Việt

 

TỔNG QUAN

Mã sách

Xuất bản: スリーエーネットワーク – năm 2016

Số trang / Trọng lượng: 191 trang / 400g

Tình trạng: Còn sách

75,000 59,000

Mô tả

Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Việt

Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Việt みんなの日本語中級II 翻訳・文法解説 ベトナム語版 là cuốn sách hỗ trợ cho việc học tập và giảng dạy cuốn sách chính Honsatsu – Bản tiếng Nhật của bộ giáo trình Minna Trung cấp với phần giải thích bằng Tiếng Việt vô cùng hữu ích.

Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Việt
Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Việt

Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Việt có bố cục như sau:

  • Lời nói đầu
  • Những chú thích gửi đến bạn đọc
  • Cách sử dụng hiệu quả giáo trình này
  • Các nhân vật xuất hiện trong hội thoại
  • Các phần trong nội dung bài: Từ vựng, Giải thích ngữ pháp, Các nội dung chính đã học và các mục ngữ pháp mở rộng

Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Việt gồm các phần chính:

Từ mới và nghĩa được dịch: Từ mới, biểu hiện hội thoại, danh từ riêng trong từng bài sẽ được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bài và dịch nghĩa sang tiếng Việt.

Giải thích ngữ pháp: Giải thích ý nghĩa và chức năng của Các mẫu lí giải và Các mẫu thực hành xuất hiện trong bài đọc bằng các ngôn ngữ. Đặc biệt trong phần Các mẫu thực hành, ngoài việc giải thích cụ thể ý nghĩa và chức năng, nhóm tác giả còn cố gắng để người học có thể thực tế sử dụng các mẫu câu khi nói hoặc viết.

Các mục ngữ pháp mở rộng: Là các mục bổ sung thêm cho ngữ pháp trung cấp đã học ở Minna no Nihongo Chukyu I và Minna no Nihongo Chukyu II – Minna Trung cấp 1 Bản tiếng Nhật và Minna Trung cấp 2 Bản tiếng Nhật. Các mẫu câu sẽ có phần giải thích về ý nghĩa, chức năng và phần câu ví dụ dựa trên cách sử dụng mẫu câu trong phần Ngữ pháp và Luyện tập của bài học.

Kho Sách Ngoại Ngữ chúc các bạn thành công!

Theme Settings