Minna no Nihongo I – Bản dịch và Giải thích Ngữ Pháp Tập 1

TỔNG QUAN

Mã sách: 

Xuất bản: スリーエーネットワーク – năm 2008

Số trang / Trọng lượng: 189 trang / 400g

Tình trạng: Còn sách

75,000 58,000