Đàm thoại tiếng Nhật – Văn hóa làm việc và một số cách nói cơ bản (Kèm CD)

TỔNG QUAN

Mã sách: 17KSNVHN0365

Xuất bản: NXB Đại học Sư phạm TP.HCM – Năm 2016

Số trang / Trọng lượng: 162 trang / 250 g

Tình trạng: Còn sách

95,000 80,000