Viết Đúng Chính Tả Tiếng Pháp

 

35,000

Hết hàng

Mô tả

Viết Đúng Chính Tả Tiếng Pháp

Cuốn sách Viết Đúng Chính Tả Tiếng Pháp giúp cho người học tiếng Pháp biết được các kỹ năng không mắc lỗi khi học, có thể viết đúng và chuẩn.

Mục lục:

I- Orthographe des noms et des adjectifs

II- Les règles D’accord

III- Orthographe D’usage

 

Theme Settings