Văn phạm tiếng Pháp thực hành

 

45,000

Hết hàng

Mô tả

Văn phạm tiếng Pháp thực hành

Ngữ pháp luôn là nền tảng cho việc học bất kỳ ngôn ngữ nào. Vì vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu của các học viên mới bắt đầu học tiếng Pháp, cũng như những người mới tiếp xúc với Pháp ngữ cần có một tài liệu để tham khảo, xin giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách Văn phạm tiếng Pháp thực hành.

Văn phạm tiếng Pháp thực hành được trình bày dễ hiểu và sống động. Đi kèm với những hình thức ngữ pháp và cách sử dụng là nhiều ví dụ minh họa những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, từ dạng câu đơn đến câu phức. Thêm vào đó, các bài tập thực hành sẽ là dịp để các học viên tự thẩm định mức hiểu bài của mình.

Văn phạm tiếng Pháp thực hành và một số danh mục tiêu biểu:

 • Phần 1: Động từ
 1. Các kết cấu động từ
 2. Các trợ động từ và bán trợ động từ
 3. Sự tương tác của động từ và chủ ngữ

 • Phần 2: Nhóm danh từ và các đại từ
 1. Danh từ
 2. Tính từ phẩm chất và tính từ chỉ số
 3. Mạo từ

 • Phần 3: Các từ không đổi
 1. Các giới từ
 2. Các phó từ
 • Phần 4: Các kiểu câu khác nhau
 1. Câu nghi vấn
 2. Câu phủ định
 3. Câu cảm thán

 • Phần 5: Câu kép
 1. Mệnh đề phụ quan hệ
 2. Các mệnh đề phụ được đưa vào bởi “que”
 3. Lối nói trực tiếp và gián tiếp

Với nội dung phong phú cùng với cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu, hy vọng cuốn sách này sẽ giúp ích phần nào cho các học viên trong bước đầu học tiếng Pháp.

Theme Settings