Văn Phạm Tiếng Đức Deutsche Grammatick

 

72,000

Hết hàng

Mô tả

Văn Phạm Tiếng Đức Deutsche Grammatick

Văn Phạm Tiếng Đức Deutsche Grammatick –  được biên soạn nhằm giúp độc giả có một tài liệu về cấu trúc và qui tắc của tiếng Đức để có thể tìm hiểu và sử dụng tiếng Đức đúng ngữ pháp.

Nội dung Văn Phạm Tiếng Đức Deutsche Grammatick gồm 19 chương trong đó trình bày một cách có hệ thống các loại từ, các hình thức biến cách, qui tắc thành lập các loại từ và các loại câu của tiếng Đức. Nhằm giúp bạn đọc giả hiểu rõ về nội dung được trình bày, các tác giả đã đưa ra rất nhiều ví dụ để minh hoạ cho nội dung này.

Từ ngày 1-8-1998, các nước Đức, áo và Thuỵ Sĩ đã thống nhất cách viết tiếng Đức theo qui tắc mới, do đó, sách  văn phạm tiếng Đức được biên soạn phù hợp với qui tắc này.

Hy vọng với cuốn Văn Phạm Tiếng Đức Deutsche Grammatick này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học hỏi và sử dụng tiếng Đức một cách cǎn bản và hoàn thiện hơn.

Theme Settings