Văn phạm Pháp ngữ

 

39,000

Hết hàng

Mô tả

Văn phạm Pháp ngữ

Cuốn Văn phạm Pháp ngữ bao gồm toàn bộ những khái niệm căn bản. Tất cả những quy tắc được giải thích rõ ràng. Phân tích văn phạm và phân tích mệnh đề.

Cuốn sách Văn phạm Pháp ngữ có nội dung đơn giản, dễ hiểu, nhiều ví dụ minh họa, phù hợp với chương trình phổ thông. Theo trình tự từ chữ đến câu, từ câu đến văn bản…sách này sẽ giúp cho các bạn thu thập đầy đủ kiến thức tổng quát và vững vàng khi học tiếng Pháp.

Theme Settings