Tục Ngữ Anh Pháp Việt Và Một Số Thành Ngữ

 

55,000

Hết hàng

Mô tả

Tục Ngữ Anh Pháp Việt Và Một Số Thành Ngữ

Trong quá trình học tập và nghiên cứu môn luyện tiếng Anh, chúng tôi đã thu thập được một số câu tục ngữ, thành ngữ trong các sách vở, tài liệu và trong các từ điển tiếng Anh và các từ điển tiếng Pháp, tiếng Nga,…

Chúng tôi đã sưu tầm và chọn lựa hơn 2100 câu tục ngữ và thành ngữ Anh. Dưới mỗi câu đều có ghi thêm các câu thành ngữ, tục ngữ và danh ngôn tiếng Pháp.

Theme Settings