Tự học tiếng Pháp tập 1

 

29,000

Hết hàng

Mô tả

Tự học tiếng Pháp tập 1

Tập sách Tự học tiếng Pháp tập 1 này đem đến cho bạn những điều sau ở mức độ sơ đẳng:

– Đọc được tiếng Pháp

– Nói được tiếng Pháp trong một số vấn đề bình thường và đơn giản

– Biết văn phạm và cấu trúc câu văn Pháp ngữ

– Có được một số từ ngữ tiếng Pháp về các sự vật và sinh hoạt quanh bạn

Tập sách Tự học tiếng Pháp tập 1 này cần thiết cho các bạn muốn học tiếng Pháp mà không có điều kiện thời gian để đến trường lớp hoặc theo học với một người hướng dẫn trực tiếp trong buổi đầu.

Theme Settings