Từ điển Việt – Pháp mới

 

42,000

Hết hàng

Mô tả

Từ điển Việt – Pháp mới

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập và tìm kiếm tài liệu để tra cứu trong tiếng Pháp tác giả đã biên soạn nên quyển Từ điển Việt – Pháp mới hy vọng sẽ hỗ trợ tối đa cho các bạn học sinh, sinh viên trong học thuật.

Từ điển Việt – Pháp mới đề cập tác từ mới và cách dùng của chúng trong một số trường hợp được tác giả giải thích rõ ràng dễ hiệu thuận cho việc tra cứu của bạn

Theme Settings