Từ Điển Pháp Việt-Việt Pháp Bằng Hình

 

56,000

Hết hàng

Mô tả

Từ Điển Pháp Việt-Việt Pháp Bằng Hình

Từ điển bằng tranh này dành riêng cho con vì con bắt đầu học tiếng Pháp.

Từ điển được sắp xếp theo từng chủ đề ở mỗi trang đôi. Từ và hình ảnh minh hoạ được trình bày quanh bối cảnh trung tâm để giúp con nhận biết từ ngữ tiếng Pháp gắn trong tình huống.

Để giúp con tốt hơn , phần hai của từ điển được dành cho một bảng tra liệt kê lại tất cả các từ tiếng Pháp con đã từng gặp, kèm theo phần dịch tiếng Việt.

Phần ba là từ điển Việt – Pháp. Con sẽ gặp ở phần này những từ tiếng Pháp tương đương của tất cả các từ vựng tiếng Việt từng xuất hiện trong quyển sách này.

Theme Settings