Từ điển Pháp – Việt (Tài Đức, Minh Tâm)

 

40,000

Hết hàng

Mô tả

Từ điển Pháp – Việt (Tài Đức, Minh Tâm)

Từ trước đến nay, ở nước ta đã có khá nhiều Từ điển Pháp- Việt ra đời và đến tay bạn đọc. Nhưng với thời gian , cả tiếng Việt và tiếng Pháp đều phát triển lên rất nhiều và nhu cầu ngày càng cần bổ sung vào sự đổi mới, cập nhật của ngôn ngữ Việt- Pháp, nhất là để theo kịp đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác thường xuyên giữa các quốc gia.

Cuốn Từ điển Pháp – Việt (Tài Đức, Minh Tâm) được soạn thảo rất công phu và hữu ích. Các bạn sẽ bắt gặp ở đây các từ ngữ từ lĩnh vực phổ thông nhất trong đời sống giao tiếp hàng ngày cho đến các thuật ngữ và khoa học kỹ thuật chuyên ngành đều được sǎp xếp mạch lạc và hệ thống.

Theme Settings