Từ điển Pháp – Việt 268.000 từ

 

76,000

Hết hàng

Mô tả

Từ điển Pháp – Việt 268.000 từ

Từ điển Pháp – Việt 268.000 từ – Từ trước đến nay đã có rất nhiều cuốn Từ điển Pháp Việt ra đời và đến tay bạn đocj. Nnưng với thời gian, cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp đều phát triển lên rất nhiều, và nhu cầu ngày càng cần bổ dung vào sự đổi mới, cập nhật của ngôn ngữ Việt Pháp nhất là để theo kịp đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhóm biên soạn chúng tôi ra mắt bạn đọc cuốc “Tự điển Pháp-Việt” này.

Cuốn tự điển này được biên soạn dựa trên nội dung của cuốn tự điển “Petit dictionnaire universel” của nhà xuất bản Hachette trong kì tái bản và bổ sung năm 1993.

Mặc dù đây là cuốn tự điển có kích cỡ nhỏ, nhưng lại bao gồm một nội dung khá phong phú.

Ở đây các bạn sẽ bắt gặp các từ ngữ từ lãnh vực phổ thông nhất trong đời sống giao tiếp hàng ngày cho đến các thuật ngữ về khoa học kỹ thuật chuyên ngành; và bên cạnh đó các bạn cũng sẽ bắt gặp các từ, vốn hiện nay không còn lưu hành thông dụng, nhưng rất cần để tra cứu, để đọc và hiểu được các tác giả lớn của Pháp vào các thế kỷ 19 và đầu 20. Với nội dung này, các từ đều được sắp xếp có mạch lạc và hệ thống nhờ đó bạn đọc tiện tra cứu và tìm hiểu.

Theme Settings