Từ điển Nga – Việt (tập 2)

 

250,000

Hết hàng

Mô tả

Từ điển Nga – Việt (tập 2)

Từ điển Nga – Việt (tập 2) dành cho các cán bộ chuyên môn Liên-xô cũng như Việt Nam, cho sinh viên, giảng viên, cán bộ khoa học và thực hành, người dịch, v.v… Riêng đối với bạn đọc Việt Nam, chúng tôi đưa thêm vào từ điển này một số điểm nhằm giúp các bạn dễ dàng sử dụng từ điển và học tập tiếng Nga. Chẳng hạn, trong từ điển có đưa ra những cặp động từ khác nhau về thể , những ghi chú ngắn gọn về ngữ pháp và những chỉ số dẫn đến <Các bảng hình thái của tiếng Nga> do tiến sĩ khoa học ngữ văn A. A. Zaliznhac soạn, in kèm theo ở cuối từ điển.

Từ điển Nga – Việt (tập 2) này có khoảng 43000 từ trong ngôn ngữ văn học Nga hiện đại, trong đó gồm nhiều từ thuộc về lĩnh vực chính trị – xã hội. Các nghĩa của từ được phân tích và giải thích chi tiết, có kèm theo nhiều ví dụ, nhiều thành ngữ và kết hợp ngữ cú để minh họa.

Khi biên soạn Từ điển Nga – Việt (tập 2) chúng tôi cố lựa chọn phần tài liệu tiếng Nga (từ vựng và ngữ cú) cốt làm sao phản ánh được thật đầy đủ tính chất phong phú  của tiếng Nga, cũng như tình trạng hiện thời của nó. Do đó, một mặt chúng tôi đưa vào từ điển nhiều cụm từ, nhiều thành ngữ, tục ngữ và ngạn ngữ thường là khó dịch. Mặt khác, chúng tôi cho vào từ điển nhiều từ mới và nhiều nghĩa mới của các từ; những từ mới, nghĩa mới này xuất hiện trong ngôn ngữ do đà phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật và thường gặp trong các từ điển, trong sách văn nghệ và trên báo chí

Về phần tiếng Việt, chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc cân nhắc, chọn lọc các từ và cụm từ Việt để dịch cho thật chính xác các từ Nga. Trong khi dịch, chúng tôi không những cố gắng đưa nhiều từ ngữ, nhiều cách dịch khác nhau để làm nổi bật được tính chất giàu đẹp của tiếng Việt, mà đồng thời còn cố gắng phản ánh cả vốn từ vựng mới, xuất hiện trong đà phát triển mạnh mẽ của tiếng Việt, nhất là trong những năm gần đây, khi ở Việt Nam tiến hành cuộc vận động giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Mỗi từ tiếng Nga đều được dịch bằng một loạt từ đồng nghĩa (trong số đó có những từ mang sắc thái tu từ khác nhau) và được minh họa bằng nhiều ví dụ về cách sử dụng từ đó, cốt để bạn đọc chọn được cách dịch thích hợp nhất tùy theo từng văn cảnh nhất định. Cạnh các từ dịch tên động vật, thực vật, tên các chòm sao, chúng tôi còn ghi thêm thuật ngữ La-tinh để bạn đọc tiện xác định về mặt khoa học.

Theme Settings