Từ Điển Đức-Việt Hiện Đại Mới

 

420,000

Hết hàng

Mô tả

Từ Điển Đức-Việt Hiện Đại Mới

Để giúp độc giả vừa tra cứu nghĩa từ, vừa đọc đúng âm tiết và viết đúng văn phạm tiếng Đức hiện đại, cuốn Từ Điển Đức-Việt Hiện Đại Mới bao gồm:

 • Cách phát âm
 • Cách tách vần
 • Từ loại
 • Hình thức biến cách và số nhiều
 • Lĩnh vực ứng dụng của nghĩa từ
 • Cách chia, cách dùng động từ
 • Giới từ đi kèm
 • Cụm từ thành ngữ

Ngoài ra phần cuối sách Từ Điển Đức-Việt Hiện Đại Mới còn bổ sung:

 • Bảng tóm tắt các hình thức biến cách của danh từ, tính từ, mạo từ.
 • Bảng tra cứu động từ bất quy tắc Tiếng Đức.
 • Bảng tóm tắt cách chia động từ ở các thì.
 • Bảng tra địa danh và danh từ chỉ người.
 • Cách viết và cách đọc số đếm, số thứ tự, thời gian, phân số….

Theme Settings