Try – Trọn bộ 5 cuốn – Có tiếng Việt

 

455,000 376,000

Mô tả

Try – Trọn bộ 5 cuốn – Có tiếng Việt

Bộ sách Try tiếng Việt bao gồm:

 1. Sách luyện thi Try N5 Ngữ pháp:

TRY! 日本語能力試験 N5 文法から伸ばす日本語

Try Giáo trình luyện thi năng lực tiếng Nhật N5 – Học tiếng Nhật từ ngữ pháp

Các mẫu văn phạm cần học trong mỗi chương của Sách luyện thi N5 Try đều được sắp xếp theo thứ tự và mỗi một mẫu được đánh số xuyên suốt từ chương 2 đến chương 8 giúp chúng ta tiện lợi hơn khi tìm kiếm. Trong từng mẫu văn phạm sẽ có cách sử dụng, cách nối câu, câu ví dụ, giải thích bổ sung và bài tập luyện tập. Đặc biệt, đối với mỗi mẫu văn phạm, tác giả đã đưa ra một số câu văn mẫu. Đó là các câu văn để chúng ta hiểu rõ hơn về các mẫu văn phạm và nắm bắt được chúng sẽ được sử dụng như thế nào trong thực tế.

 1. Sách luyện thi Try N4 Ngữ pháp:

TRY! 日本語能力試験 N4 文法から伸ばす日本語

Try Giáo trình luyện thi năng lực tiếng Nhật N4 – Học tiếng Nhật từ ngữ pháp

Sách luyện thi N4 Try tăng cường ngữ pháp được biên soạn với hình thức tạo cho học giả có thể học theo trình tự như sau: biết được văn phạm được sử dụng như thế nào trong giao tiếp thực tế – Dùng quen bằng các luyện tập cơ bản – Luyện tập vận dụng bằng cách nghe các câu chuyện, đọc cái bài văn tiếng Nhật trong phần bài tập ôn.

Sách luyện thi N4 Try tăng cường ngữ pháp được biên soạn với phần bài tập ôn giống với hình thức đề thi năng lực Nhật ngữ N4, nên chỉ bằng 1 quyển sách, học giả có thể vừa luyện văn phạm, đọc hiểu, nghe hiểu vừa có thể luyện thi cho kỳ thi tiếng Nhật N4

 1. Sách luyện thi Try N3 Ngữ pháp:

TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語

Try Giáo trình luyện thi năng lực tiếng Nhật N3 – Học tiếng Nhật từ ngữ pháp

TRY Ngữ pháp N3 có những ưu điểm:

 • Biết được văn phạm được sử dụng như thế nào trong giao tiếp thực tế.
 • Dùng quen bằng các luyện tập cơ bản.
 • Luyện tập vận dụng bằng cách nghe các câu chuyện, đọc các bài văn tiếng Nhật trong phần bài ôn tập.
 • Phần bài ôn tập giống với hình thức đề thi năng lực Nhật ngữ, nên chỉ cần 1 quyển sách này bạn học có thể luyện thi cả văn phạm, đọc hiểu và nghe hiểu.
 1. Sách luyện thi Try N2 Ngữ pháp:

TRY! 日本語能力試験 N2 文法から伸ばす日本語

Try Giáo trình luyện thi năng lực tiếng Nhật N2 – Học tiếng Nhật từ ngữ pháp

TRY! Ngữ pháp N2 được biên soạn với bố cục như sau:

 • Điều có thể làm: Trình bày cho người học thấy mình sẽ làm được gì sau khi học xong chương đó.
 • Câu văn mẫu: Là các câu văn để bạn học hiểu rõ về các mẫu văn phạm mình sẽ học trong chương trình được sử dụng như thế nào trong thực tế.
 • Các mẫu văn phạm: Là các văn phạm cần học trong mỗi chương được sắp xếp theo thứ tự và mỗi một mẫu được đánh số xuyên suốt từ chương 1 đến chương 14 để cho tiện lợi hơn khi tìm kiếm.
 • Kiểm tra: Cuối mỗi chương là bài luyện tập được sách luyện thi N2 Try tăng cường ngữ pháp đưa ra để cũng cố những gì đã học trong chương đó.
 • Bài ôn tập: Là những bài nghe hiểu, đọc hiểu và ngữ pháp liên quan đến các mẫu đã học trong chương đó, được trình bày theo hình thức đề thi xuất hiện trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ nên người học có thể vừa ôn tập, xác nhận lại những mẫu đã học và cũng có thể luyện thi được.
 1. Sách luyện thi Try N1 Ngữ pháp:

TRY! 日本語能力試験 N1 文法から伸ばす日本語

Try Giáo trình luyện thi năng lực tiếng Nhật N1 – Học tiếng Nhật từ ngữ pháp

TRY Ngữ pháp N1 và những nội dung, ưu điểm chủ yếu:

 • Điều có thể làm: Sách luyện thi N1 Try trình bày những gì mà người học sẽ đạt được sau khi hoàn thành mỗi chương.
 • Các câu văn mẫu: là những câu văn minh họa cho các điểm ngữ pháp nhằm giúp người học nắm bắt được cách sử dụng của mẫu văn phạm đó trong thực tế.
 • Các mẫu văn phạm: Trong mỗi mẫu văn phạm, sách luyện thi N1 Try tăng cường ngữ pháp đều phân tích chi tiết bao gồm cách sử dụng, cách nối câu, câu ví dụ, giải thích bổ sung và bài tập luyện tập.
 • Kiểm tra: Với các bài luyện tập trong Sách luyện thi N1 Try, người học có thể tự kiểm tra xem liệu mình đã hiểu được các mẫu văn phạm đã học hay không. Nếu bị sai mẫu nào bạn có thể quay lại xem mẫu văn phạm đó một lần nữa.
 • Bài ôn tập: Sách luyện thi N1 Try ngữ pháp đưa ra những bài nghe hiểu, đọc hiểu và ngữ pháp có liên quan đến các mẫu đã học trong chương đó.

Theme Settings