Tóm Lược Ngữ Pháp Tiếng Nga

 

80,000

Hết hàng

Mô tả

Tóm Lược Ngữ Pháp Tiếng Nga

Tóm Lược Ngữ Pháp Tiếng Nga – Cuốn sách này dùng làm tài liệu học tập cho đông đảo người học và sử dụng tiếng Nga.

Để cuốn sách mang tính phổ cập. Tác giả đặc biệt chú ý trình bày tỷ mỷ những vấn đề khó đối với người nước ngoài như: giống của danh từ, ý nghĩa và việc sử dụng các cách có giời từ và không có giới từ. Cách cấu tạo và những khác biệt về thể của động từ, trọng âm trong tiếng Nga…

Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga còn đưa ra nhiều bảng tổng kết mang tính khái quát ngắn gọn, rõ ràng và mang tính tra cứu cao. Đồng thời, trước khi đưa ra các bảng tổng kết của một từ loại tác giả trình bày những kiến thức chung về từ loại đó và những đặc điểm cơ bản của nó. Dưới các bảng tổng kết có những chú thích cần thiết.

Cách dùng các hình thái trong tiếng Nga văn học được minh họa bằng những ví dụ lấy từ các tác phẩm văn học cổ điển và hiện đại cũng như các bài văn chính luận.

Hy vọng Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga sẽ giúp đông đảo bạn đọc Việt Nam nói chung, các sinh viên, giáo viên, nhà khoa học nói riêng trong việc sử dụng tiếng Nga cho công tác nghiên cứu, đáp ứng các yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theme Settings