Tiếng Pháp Trong Kinh Doanh (Kèm CD)

 

65,000

Hết hàng

Mô tả

Tiếng Pháp Trong Kinh Doanh (Kèm CD)

Mục lục sách Tiếng Pháp Trong Kinh Doanh (Kèm CD):

Phần 1 : Tiếng Pháp giao tiếp trong kinh doanh

 • Bài 1: Giao tiếp qua điện thoại
 • Bài 2: Các điều cần thiết thêm về cách giao tiếp qua điện thoại
 • Bài 3: Tại quầy tiếp tân
 • Bài 4: Giới thiệu công ty và sản phẩm
 • Bài 5: Ăn uống trong quan hệ kinh doanh

Phần 2: Tiếng Pháp trong giao dịch hàng ngày

 • Bài 1: Mua xe ô tô
 • Bài 2: Học lái xe
 • Bài 3: Một tai nạn
 • Bài 4: Tòa án
 • Bài 5: Sự chào đời của bé
 • …..

Theme Settings