Tiếng Pháp cho người mới bắt đầu (Kèm CD)

 

90,000

Hết hàng

Mô tả

Tiếng Pháp cho người mới bắt đầu (Kèm CD)

Việc học một thứ ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ, bao giờ cũng đem lại cho bạn nhiều khó khăn,nhà sách online vì thế  để học tốt tiếng Pháp hay bất kì thứ tiếng nào khác đòi hỏi bạn phải có sự kiên trì và tài liệu học tập tốt.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp học và sử dụng tiếng Pháp, cập nhật những từ mới, kèm theo những chú thích, những minh hoạ, những thí dụ cụ thể và các thành ngữ thông dụng.

Đặc biệt, trong lần tái bản này, sách Tiếng Pháp cho người mới bắt đầu (Kèm CD) được bổ sung một số thuật ngữ kĩ thuật mới, tên các quốc gia, dân tộc và các châu lục trên thế giới.

Cuốn sách Tiếng Pháp cho người mới bắt đầu (Kèm CD) là cuốn sổ tay học tiếng Pháp hữu ích dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Pháp hoặc những ai có nhu cầu tự học tiếng Pháp cơ bản.

Theme Settings