Tiếng Đức dành cho người Việt

 

35,000

Hết hàng

Mô tả

Tiếng Đức dành cho người Việt

Cuốn sách Tiếng Đức dành cho người Việt gồm 10 chương, cấu trúc của mỗi chương gồm những phần sau:

  1. Chú thích văn hóa
  2. Phần hội thoại
  3. Phần giao tiếp.
  4. Phần ngữ pháp
  5. Phần bài tập
  6. Phần nói chuyện
  7. Phần ôn tập
  8. Phần từ vựng

 

Tiếng Đức dành cho người Việt cung cấp cho các bạn các công cụ cơ bản để hiểu, đọc, nói và viết tiếng Đức trong các tình huống giao tiếp tiếng Pháp thông thường.

Theme Settings