Thuật chia và sử dụng động từ tiếng Pháp

 

27,000

Hết hàng

Mô tả

Thuật chia và sử dụng động từ tiếng Pháp

Thuật chia và sử dụng động từ tiếng Pháp được biên soạn nhằm hỗ trợ cho quá trình học tiếng Pháp của các học viên thêm dễ dàng, thuận lợi. Sách bao gồm các nội dung:

– Giới thiệu một số quy tắc khi sử dụng động từ ở các thì để lập câu: nhóm động từ, loại động từ, trợ động từ, bán trợ động từ, sự tương hợp của động từ, các cách các thì của động từ, sự tương hợp về các thì của động từ.

– 101 bảng động từ mẫu hiện đang sử dụng, có hướng dẫn đầy đủ về cách phát âm, cách sử dụng yếu tố nền, về sự thay đổi của yếu tố nền tùy theo thì, cách…

– Danh mục các động từ tiếng Pháp hiện đang sử dụng, có hướng dẫn xem động từ mẫu để chia động từ cho đúng.

– Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo thêm tài liệu “Cấu trúc động từ có giới từ kèm theo” cùng một tác giả biên dịch, để lập câu cho đúng ngữ pháp.

Theme Settings