Thai An Essential Grammar (Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Thái)

 

59,000

Hết hàng

Mô tả

Thai An Essential Grammar (Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Thái)

Thai An Essential Grammar (Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Thái) là những hướng dẫn súc tích và thân thiện về các cấu trúc ngữ pháp cơ bản của tiếng Thái.

Thai An Essential Grammar (Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Thái)
Thai An Essential Grammar (Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Thái)

Với người Việt Nam, ngữ pháp tiếng Thái Lan không có gì phức tạp và phần lớn là giống ngữ pháp tiếng Việt. Tuy nhiên, đối với ngoại ngữ nói chung và tiếng Thái nói riêng, việc nắm thật vững những gì cơ bản là điều quan trọng huống chi ngữ pháp chính là khung xương cấu thành nên ngôn ngữ, mà những ai có ý định học tiếng thì không thể nào bỏ qua được.

Trong Thai An Essential Grammar (Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Thái) các hình thức ngữ pháp được thể hiện thông qua các ví dụ, được đưa ra bằng cả hai chữ Thái và chuyển ngữ bằng tiếng La tinh, với cách giải thích rõ ràng, không có thuật ngữ. Nó được thiết kế để dành riêng cho cả sinh viên theo học tiếng Thái và cho những người tự học tại nhà, bao gồm các hướng dẫn về cách phát âm, công thức và hệ thống viết tiếng Thái cũng như các dạng ngữ pháp.

Thai An Essential Grammar (Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Thái) và các chủ đề cơ bản:

  • Phân tử câu
  • Phủ định
  • Câu hỏi
  • Số và định lượng
  • Dấu hiệu vị trí và giới từ

Với rất nhiều ví dụ mang tính ngữ pháp trong thực tế đời sống, Thai An Essential Grammar (Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Thái) – tác phẩm tham khảo độc đáo này sẽ là công cụ vô giá cho tất cả các sinh viên muốn nắm được các dạng ngữ pháp căn bản nhất của tiếng Thái.

Theme Settings