Sổ Tay Từ Trái Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh)

 

24,000

Mô tả

Sổ Tay Từ Trái Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh)

Sổ Tay Từ Trái Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh) – Là công cụ để tra cứu, hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy môn Ngữ văn nói chung và chương trình tiếng Việt nói riêng. Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản, thống kê và giải thích những đơn vị tiêu biểu của phạm trù từ trái nghĩa tiếng Việt.

Trong sách Sổ Tay Từ Trái Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh) các mục từ trái nghĩa được các tác giả tập trung sưu tầm và giải thích các từ trái nghĩa thông dụng, tiêu biểu, xuất hiện với tần số cao trong hệ thống sách giáo khoa các cấp.

Các mục từ được giải nghĩa dựa theo các cuốn từ điển tiếng Việt và từ điển trái nghĩa tiếng Việt của các học giả uy tín, các ví dụ minh họa được chọn lọc và đặt trong ngữ cảnh cụ thể để giúp học sinh nắm được bối cảnh sử dụng từ.

Nội dung Sổ Tay Từ Trái Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh) gồm hai phần:

  • Phần Lời nói đầu giới thiệu các vấn đề cơ bản của từ trái nghĩa tiếng Việt;
  • Phần thứ hai là bảng các mục từ được xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Nội dung của từng mục từ được cấu trúc theo trật tự sau:

(1)  Đầu mục từ; dấu “><” ngăn cách giữa đầu mục từ và từ trái nghĩa;

(2)  Lời giải nghĩa các đầu mục từ và từ trái nghĩa cũng được ngăn cách bởi dấu “><” nhằm biểu thị sự trái ngược, đối lập về nghĩa;

(3)  Ví dụ minh họa;

(4)  Cặp chuỗi trái nghĩa: Đối với các cặp chuỗi trái nghĩa, để hạn chế sự trùng lặp về việc giải nghĩa từ.

Có thể nói cuốn sách này giống như một cuốn từ điển từ trái nghĩa thu nhỏ vậy.

Cuốn Sổ Tay Từ Trái Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh) này được biên soạn dành cho học sinh vì thế sách chỉ tập hợp và sưu tầm những từ phổ dụng nhất, những từ có tần số xuất hiện cao nhất trong vốn từ vựng tiếng Việt. Bên cạnh việc đưa ra các từ đối lập nhau về ý nghĩa, ở mỗi mục từ còn có phần giải nghĩa chi tiết cũng như các ví dụ minh họa điển hình, dễ hiểu giúp học sinh tiếp thu nhanh.

Hy vọng cuốn Sổ Tay Từ Trái Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh) sẽ là công cụ tra cứu hữu ích, hỗ trợ tối đa việc học tập ngữ văn cũng như tiếng Việt của các bạn học viên sinh viên kể cả những ai yêu thích ngôn ngữ thú vị này.

Theme Settings