Sổ Tay Từ Đồng Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh)

 

29,000

Mô tả

Sổ Tay Từ Đồng Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh)

Sổ Tay Từ Đồng Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh) – Từ đồng nghĩa là những từ có sự tương đồng nhau về ý nghĩa. Đó là một phận từ vựng quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ nào. Việc nắm vững từ đồng nghĩa giúp mỗi người linh hoạt hơn trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong văn phong viết..

Sổ Tay Từ Đồng Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh) là tập hợp những dãy đồng nghĩa trong vốn từ vựng tiếng Việt để  từ đó giúp học sinh nắm vững và sử dụng đúng và linh hoạt trong tiếng Việt.

Từ đồng nghĩa là một trong những thành phần cơ bản tạo nên tính đa dạng, sự phong phú và phức tạp của hệ thống từ vựng tiếng Việt. Do tính chất phức tạp và sự biến hóa trong hoạt động lời nói của từ ngữ tiếng việt và do khuôn khổ hạn chế của cuốn sách, nên việc xác lập và giải nghĩa từ đồng nghĩa trong cuốn sách này chỉ thực hiện đối với các dãy đồng nghĩa mà từ trung tâm của nó được coi là những đơn vị thuộc lớp từ vựng cơ bản và có tính chất phổ biến trong phạm vi của ngôn ngữ toàn dân.

Từ được chọn làm từ trung tâm thường là từ nằm trong vốn từ vựng cơ bản của ngôn ngữ, là từ gốc ở dạng đầy đủ, có ý nghĩa trực tiếp (đôi khi có thể là nghĩa chuyển), có ý nghĩa rộng hơn các từ khác trong dãy, không có sắc thái nghĩa biểu cảm và có khả năng kết hợp rộng rãi nhất, v.v…

Các nghĩa của từ trung tâm trong dãy đồng nghĩa không được giải thích tất cả mà chỉ nêu ra những nghĩa cơ bản, phổ biến nhất của từ, hoặc những nghĩa làm cơ sở để từ đó phát sinh ra các từ đồng nghĩa khác trong dãy đồng nghĩa. Đối với các từ nhiều nghĩa chúng tôi chỉ giải th1ich những nghĩa có tính chất như trên và trình bày theo thứ tự 1, 2, 3…

Tuy nhiên, với số lượng từ đồng nghĩa mà Sổ Tay Từ Đồng Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh) đưa ra chắc chắn, sẽ cung cấp một lượng kiến thức vô cùng phong phú cho học sinh để từ đó giúp các em phát triển vốn từ của mình và sử dụng linh hoạt chúng.

Theme Settings