Tatou Le Matou 2 – (Kèm 2 CD)

 

1,490,000

Hết hàng

Mô tả

Tatou Le Matou 2 – (Kèm 2 CD)

Tatou Le Matou 2 – (Kèm 2 CD) nổi bật với một phương pháp học khác, mới mẻ và hiệu quả hơn rất nhiều và người học không bị  nhàm chán bởi khối kiến thức khô khốc.

  • Một phương pháp dựa trên một cách tiếp cận multisensory
  • Một phương pháp kết hợp các câu chuyện dân gian (Little Red Riding Hood, Puss, vv)
  • Cách tiếp cận thủ công nhưng vô cùng thú vị
  • Một cách hướng dẫn giảng dạy hoàn chỉnh

Theme Settings