Tatou Le Matou 1 -Livre De Leleve

 

512,000

Hết hàng

Mô tả

Tatou Le Matou 1 -Livre De Leleve

Tatou Le Matou 1 -Livre De Leleve với các đặc điểm nổi bật như sau:

  • Một phương pháp dựa trên một cách tiếp cận multisensory,
  • Một phương pháp kết hợp các câu chuyện dân gian (Little Red Riding Hood, Puss, vv)
  • Một cách tiếp cận rất miệng nhưng cũng là một sự bắt đầu để viết
  • Một cách tiếp cận vui tươi và thủ công
  • Một hướng dẫn giảng dạy rất hoàn chỉnh

Hy vọng cuốn sách Tatou Le Matou 1 -Livre De Leleve sẽ mang lại những bổ ích kiến thức và cần thiết cho người Pháp học.

Theme Settings