Sử Dụng Từ Vựng Trong Giao Tiếp Tiếng Pháp- Trình độ A

 

45,000

Hết hàng

Mô tả

Sử Dụng Từ Vựng Trong Giao Tiếp Tiếng Pháp- Trình độ A

Cuốn sách Sử Dụng Từ Vựng Trong Giao Tiếp Tiếng Pháp- Trình độ A gồm nhiều chương, mỗi chương đều có hai phần: phần 1: Ngữ pháp và phần 2: Giao tiếp. Giúp cho người học vừa có thể học được lý thuyết ngữ pháp vừa thực hành giao tiếp tiếng Pháp.

Sử Dụng Từ Vựng Trong Giao Tiếp Tiếng Pháp- Trình độ A và một số danh mục tiêu biểu:

Bài 1: Chào hỏi và giới thiệu

Bài 2: Gia đình và bạn bè

Bài 3: Hoạt động và thú tiêu khiển

Bài 4: Thành thị

Bài 5: Định hướng

Bài 6: Du lịch

Bài 7: Công việc và sức khỏe

Bài 8: Mua sắm

Bài 9: Hẹn hò

Theme Settings