Studio 21 A1 Glossar Deutsch Chi

 

0

Hết hàng

Mô tả

Studio 21 A1 Glossar Deutsch Chi

Studio 21 A1 Glossar Deutsch Chi là phiên bản mới của Studio D. Được đánh giá và cập nhật đầy đủ, người học cần phải đạt đến trình độ B1 của Khung châu Âu.

Studio 21 A1 Glossar Deutsch Chi tập trung vào kỹ năng nghe, từ vựng và cách phát âm, đồng thời giới thiệu các khía cạnh văn hoá của cuộc sống ở Đức. Giống như Studio D series, Studio 21 A1 Glossar Deutsch Chi cung cấp nhiều tài nguyên, chẳng hạn như sách từ vựng song ngữ, đào tạo chuyên sâu, tài nguyên của giáo viên và các bảng kiểm tra.

 

Theme Settings