Từ điển Pháp – Việt Dictionnaire

 

230,000

Hết hàng

Mô tả

Từ điển Pháp – Việt Dictionnaire

Công trình tập hợp khoảng 75000 mục từ. Từ điển Pháp – Việt Dictionnaire là một công trình lớn lao đã được thực hiện phần lớn trong thời gian chiến tranh của Việt Nam, trong lúc các tư liệu phải phân tán để tránh sự phá hoại của bom đạn. Nó biểu hiện được trình độ văn hóa, sự khôn ngoan và tài trí thông minh của cả một dân tộc.

Để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình và để góp phần vào việc tăng cường hiểu biết và tình đoàn kết giữa các dân tộc, đặc biệt là Việt Nam và các dân tộc nói tiếng Pháp, Tổ chức hợp tác văn hóa và kỹ thuật vui lòng nhận xuất bản cuốn từ điển Pháp – Việt này của ủy ban khoa học xã hội Việt Nam.

 

 

Theme Settings