Từ điển Đức – Việt

 

220,000

Hết hàng

Mô tả

Từ điển Đức – Việt

Từ điển Đức – Việt là cuốn từ điển được biên soạn dựa trên cơ sở các từ điển và tài liệu của Đức, cùng với những thông tin ngôn ngữ khác trên thế giới.

Từ điển Đức – Việt gồm các mục:

  • Phần 1:
  • Hướng dẫn sử dụng từ điển
  • Bảng biến cách trong tiếng Đức
  • Bảng chia động từ tiếng Đức
  • Các số đếm, thứ tự, v.v…
  • Tiền tố, tiếp tố trong kết cấu từ của tiếng Đức
  • Phần 2: Nội dung của từ điển gồm 1798 trang, triển khai từ A – Z, cung cấp khoảng 200.000 mục từ tiếng Đức, kèm theo nghĩa và các dạng biến thể của từ đó (nếu có)
  • Phần 3:
  • Phụ lục A: cơ thể con người
  • Phụ lục B: giới thiệu đất nước và con người Đức.

Theme Settings