Luyện tiếng Đức qua bài tập trắc nghiệm phần 3

 

90,000

Hết hàng

Mô tả

Luyện tiếng Đức qua bài tập trắc nghiệm phần 3

Cuốn sách Luyện tiếng Đức qua bài tập trắc nghiệm phần 3 gồm các bài tập có nội dung bám sát với các chủ đề gần gũi trong cuộc sống, giúp người học dễ hình dung và thực hành. Cuốn sách bổ sung lượng từ vựng phong phú thông qua mỗi bài, cập nhật các vấn đề mới nhất.

Luyện tiếng Đức qua bài tập trắc nghiệm phần 3 gồm 8 chương: Quê hương; Du lịch và kỳ nghỉ phép; Thế giới công việc; Học tập; Mua sắm; Cách giao tiếp, trao đổi bằng ngôn ngữ; Lễ hội và lời mời; Kỹ thuật. Ngoài ra, cuốn sách còn có bài kiểm tra cuối mỗi chương để người học tự đánh giá khả năng của mình và để có thể điều chỉnh cách thức học sao cho hiệu quả.

Luyện tiếng Đức qua bài tập trắc nghiệm phần 3 và một số nội dung chính:

Chương 1: Quê hương

Chương 2: Du lịch và kỳ nghỉ phép

Chương 3: Thế giới công việc

Chương 4: Học tập

Chương 5: Mua sắm

Chương 6: Cách giao tiếp, trao đổi bằng ngôn ngữ

Chương 7: Lễ hội và lời mời

Chương 8: Kỹ thuật

Kiểm tra cuối chương

Đáp án

Theme Settings