Luyện tiếng Đức qua bài tập trắc nghiệm, Phần 1

 

75,000

Hết hàng

Mô tả

Luyện tiếng Đức qua bài tập trắc nghiệm, Phần 1

Cuốn sách Luyện tiếng Đức qua bài tập trắc nghiệm, Phần 1 gồm các bài tập có nội dung bám sát với các chủ đề gần gũi trong cuộc sống, giúp người học dễ hình dung và thực hành. Cuốn sách bổ sung lượng từ vựng phong phú thông qua mỗi bài, cập nhật các vấn đề mới nhất.

Luyện tiếng Đức qua bài tập trắc nghiệm, Phần 1 và nội dung chính:

Chương 1: Erste Kontakte – Lần gặp gỡ đầu tiên……

Chương 2: Gegenstande in Haus und Haushat – Đồ vật trong nhà và đồ gia dụng……

Chương 3: Essen und trinken – Ăn và Uống……

Chương 4: Freizeit – Thời gian rảnh

Chương 5: Wohnen – Sống, ở

Chương 6: Krankheit – Bệnh, ốm

Chương 7: Alltag – Cuộc sống hàng ngày

Chương 8: Orientierung in der Stadt – Định hướng trong thành phố

Chương 9: Kaufen und schenken – Mua và tặng

Chương 10: Deutsche Sprache und deutsche Kultur – ngôn ngữ Đức và văn hóa Đức 1

Kiểm tra cuối chương

Đáp án

Theme Settings