Hãy Cùng Nhau Nói Tiếng Nga

 

100,000

Hết hàng

Mô tả

Hãy Cùng Nhau Nói Tiếng Nga

Quyển giáo khoa này gồm có những tài liệu ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và phần nâng cao kiến thức trong quá trình dạy học, được soạn thảo dựa trên sự cân nhắc những khó khǎn đối với học sinh, sinh viên nước ngoài thường gặp trong học tập.

Sách này được dùng để dạy học ở các khoá ngắn hạn (từ 1- 6 thàng ), đồng thời cũng có thể dùng cho những người tự học tiếng Nga, vì trong sách có cho nhiều đoạn giải thích , chú giải và đáp án cho những bài tập khó. Sách giáo khoa có thêm phần từ điển Nga- Việt gồm hơn 2000 từ.

Theme Settings