Đàm thoại tiếng Pháp trong 7 ngày

 

35,000

Hết hàng

Mô tả

Đàm thoại tiếng Pháp trong 7 ngày

Đàm thoại tiếng Pháp trong 7 ngày sẽ giúp cho bạn đọc tiếp cận dễ dàng với ngôn ngữ Pháp. Đây là tài liệu hội đủ những ưu điểm của các lần xuất bản với bố cục và giáo trình được biên soạn, chuẩn bị chu đáo. Giáo trình bao gồm các bài đối thoại phong phú và phù hợp tình huống đàm thoại.

Ngoài cách giảng giải dễ hiểu, chúng tôi còn chú trọng cập nhật thông tin về văn hóa đời sống dân tộc Pháp. Đặc biệt mỗi phần đều có kèm theo hình ảnh minh họa và nhiều thông tin cần thiết, bổ ích cho bạn đọc.

Theme Settings