COMBO SÁCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP

 

381,000 315,000

Mô tả

BỘ COMBO BAO GỒM 4 CUỐN:

1- Sách tiếng Nhật thương mại Bijinesu Keigo no Ru-ru to Mana

2- Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong công ty Nhật

3- Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong doanh nghiệp Nhật bản

4- Sổ tay tiếng Nhật thương mại

Theme Settings