Sách Grammaire essentielle du français niv. A1 A2 675 exercises corrigés includes

 

0

Hết hàng

Mô tả

Sách Grammaire essentielle du français niv. A1 A2 675 exercises corrigés includes

Sách Grammaire essentielle du français niv. A1 A2 675 exercises corrigés includes được thiết kế để nghiên cứu chức năng cú pháp và hình thái học của tiếng Pháp. Đây là một cuốn sách hướng đến đối tượng đọc giả trong phạm vi rộng rãi:

– Học sinh của Pháp học như một ngoại ngữ, ngay từ khi bắt đầu (mức Al đến A21).

– Những người sống ở Pháp hoặc ở một nước nói tiếng Pháp, hoặc những ai đang trong một dự án, và muốn thành thạo tiếng Pháp.

– Giáo viên tiếng Pháp có thể sử dụng nó như một tài liệu giảng dạy.

– Ngữ pháp này dựa trên 45 ngôn ngữ. Mỗi bài học bao gồm:

  • Một cách tiếp cận để khám phá ngữ pháp thông qua quan sát và phản chiếu,
  • Một bản tóm tắt các quy tắc với tối thiểu là metalanguage,
  • Các bài tập khó khăn tiến bộ.

-Ở cuối cuốn sách là câu trả lời và bảng cân đối cung cấp cho người học khả năng tự sửa lỗi và tự đánh giá.

Đây là một công cụ hỗ trợ học tập thực tế và đầy đủ:

-Các điểm ngữ pháp được phơi bày trong các tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

-Cách tiếp cận có hệ thống liên quan đến chiều hướng giao tiếp thông qua các bài tập sản xuất bằng văn bản và bài tập nói liên tục hoặc tương tác.

-Sách có kèm theo CD giúp người học có thể luyện nghe và phát âm thường xuyên.

Các trang dành cho ngữ pháp tương phản Anh-Pháp và Tây Ban Nha-Pháp cung cấp cho sinh viên một công cụ bổ sung để tránh lỗi phụ thuộc vào ngôn ngữ nguồn.

  • Tài liệu tham khảo từ bài học này đến bài khác và chỉ mục ở cuối cuốn sách làm cho việc tìm các điểm ngôn ngữ dễ dàng hơn.
  • Bảng liên hợp và danh sách các động từ với giới từ là các điểm quan trọng thiết yếu.

Theme Settings