Sách Generation 2 Niv.A2 – Livre+Cahier CD mp3 + DVD

 

998,000

Hết hàng

Mô tả

Sách Generation 2 Niv.A2 – Livre+Cahier CD mp3 + DVD

Sách Generation 2 Niv.A2 – Livre+Cahier CD mp3 + DVD là một cuốn giáo trình hoàn hảo với nhiều chức năng của một quyển sách học ngoại ngữ tốt nhất:

– Tích hợp tất cả các phương pháp trong một cuốn sách + máy tính xách tay + đĩa CD mp3 và DVD.

– Tăng cường kiến thức về ngữ pháp và từ vựng.

– Các đoạn phim giới thiệu về những người trẻ Pháp trong cuộc sống hàng ngày của họ.

– Các trang “Văn hoá” để khám phá thế giới và môi trường nói tiếng Pháp.

– Chuẩn bị cho DELF.

– Hướng dẫn kiểm tiến độ học với các bài kiểm tra cho tất cả các đơn vị và bài kiểm tra cân bằng mỗi hai đơn vị.

Theme Settings