Russian Learners Dictionary 10,000 Words In Frequency Order

 

112,000

Hết hàng

Mô tả

Russian Learners Dictionary 10,000 Words In Frequency Order

Từ điển này chứa 10.000 từ tiếng Nga theo thứ tự từ những từ quan trọng và được sử dụng phổ biến nhất, đến những từ xảy ra khoảng 8 lần trong một triệu. Tất cả các từ đều có bản dịch tiếng Anh. Ngoài ra còn có một bảng chữ cái đầy đủ các từ có trong danh sách.

 

Người học hiểu được tất cả hoặc phần lớn trong số 10.000 từ này có thể được coi là có năng lực tiếng Nga đặc biệt về tất cả các phương diện thông thường. Danh sách này cung cấp cho bạn từ vốn từ vựng cốt lõi của người từ trình độ mới bắt đầu đến trình độ sau đại học.

Theme Settings