RÉUSSIR LE DELF PRIM A1.1A1 (Kèm CD)

 

640,000

Hết hàng

Mô tả

RÉUSSIR LE DELF PRIM A1.1A1 (Kèm CD)

RÉUSSIR LE DELF PRIM A1.1/A1: GUIDE PÉDAGOGIQUE – Đây là cuốn sách học tiếng Pháp ở trình độ sơ cấp. Cuốn sách phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, bên cạnh các bài học để bước đầu tiếp cận tiếng Pháp và rèn luyện các kỹ năng cơ  bản, sách còn nhiều hoạt động thú vị nhằm phát triển tư duy  và cung cấp nhiều kiến thức văn hóa xã hội nước Pháp.

Hy vọng cuốn Réussir le DELF Prim A1.1 / A1 : Guide pédagogique sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích và cần thiết cho người học tiếng Pháp.

Theme Settings