Nouvelle Gramaire Du Français Cours De Civilisation Française De La Sorbonne

 

804,000

Hết hàng

Mô tả

Nouvelle Gramaire Du Français Cours De Civilisation Française De La Sorbonne

Sách bao gồm hầu hết các văn phạm mới của tiếng Pháp, đơn giản và đầy đủ, cung cấp cho người học tiếng Pháp như một ngoại ngữ chính xác chuẩn để làm chủ được cách viết và nói.

Nouvelle Gramaire Du Français Cours De Civilisation Française De La Sorbonne: một tuyên bố rõ ràng về các quy tắc thiết yếu; giải thích bằng văn bản bằng một ngôn ngữ đơn giản; nhiều ví dụ trong một bối cảnh của cuộc sống hàng ngày; các đề mục: Chú ý, Giới thiệu, Không Nói … hợp nhất việc học; Phụ lục: bảng liên hợp, cấu trúc lời nói, chỉ mục, v.v … Các bài tập áp dụng mới có sẵn ở 3 cấp độ khác nhau (A1 / A2, B1, B2 của Khung Quy phạm chung Châu Âu), có tham khảo các điểm ngữ pháp được thảo luận ở đây. Ở ba cấp độ này, chúng tôi sẽ bổ sung các bài tập 350 cấp độ I và II của bộ sưu tập “Let’s practice”.

Hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại nhiều kiến ​​thức cho người học Pháp ngữ.

Theme Settings