Niveau B2 Pour Le Français Un Referentiel Livre (Kèm CD)

 

1,765,000

Hết hàng

Mô tả

Niveau B2 Pour Le Français Un Referentiel Livre (Kèm CD)

Niveau B2 Pour Le Français Un Referentiel Livre (Kèm CD)  – Là cuốn sách hữu ích dành cho người dạy và học tiếng Pháp. Đây là công cụ có thể giúp bạn luyện tập tất cả các kỹ năng tiếng Pháp một cách hiệu quả ở cấp độ B2.

Trong khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ của Châu Âu được phân thành 6 bậc (từ A1 – C2) thì Niveau B2 pour le français tập trung giúp học viên phát triển các kỹ năng ở bậc B2 (tương đương với trình độ sơ cấp tiếng Pháp).

Ở bậc B2 này, người học tiếng Pháp có khả năng hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng, bao gồm những thảo luận về các vấn đề kỹ thuật về chuyên ngành của người học. Giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát với người bản địa, không gây sự hiểu lầm giữa đôi bên. Có khả năng sử dụng các câu chi tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề khác nhau, bày tỏ quan điểm về một vấn đề cũng như so sánh những ưu, nhược điểm của từng đề tài trong các bối cảnh khác nhau.

Vì thế để đáp ứng một lượng kiến thức tương đương với trình độ B2 tiếng Pháp, các học giả đã biên soạn cuốn Niveau B2 pour le français với các nội dung:

Le Niveau B2 pour le français, organisé en dix chapitres, comporte un répertoire de genres discursifs (chapitre 2) et des inventaires en fonctions (chapitre 3), notions générales (chapitre 4), grammaire (chapitre 5) et notions spécifiques (chapitre 6). Y figurent également des inventaires relatifs à la matière phonique, à la matière graphique, aux compétences culturelles et aux stratégies d’apprentissage autonome (chapitres 7 à 10). Ce Niveau B2 pour le français concerne une diversité d’utilisateurs – les concepteurs de programmes de langues ; – les auteurs de matériel d’enseignement ;- les concepteurs d’examens, de tests, de certifications en français ; – les formateurs d’enseignants ;- les enseignants qui réalisent eux-mêmes du matériel d’enseignement ; – éventuellement, des étudiants de niveau avancé

Hy vọng với cuốn Niveau B2 Pour Le Français Un Referentiel Livre (Kèm CD) này bạn sẽ nắm vững một lượng kiến thức đủ để vượt qua bài sát hạch tiếng Pháp B2 một cách dễ dàng với điểm số cao nhất. Từ đó làm tiền đề để phát triển lên cấp độ cao hơn.

Theme Settings