Niveau A1 Pour Le Français / Un Referentiel (Kèm CD)

 

1,585,000

Hết hàng

Mô tả

Niveau A1 Pour Le Français  Un Referentiel (Kèm CD)

Niveau A1 Pour Le Français  Un Referentiel (Kèm CD) – Đây là cuốn sách học tiếng Pháp ở trình độ A1, là cấp độ đầu tiên theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ châu Âu, ở cấp độ này người học sẽ có khả năng hiểu và sử dụng các cấu trúc câu đơn giản và cơ bản nhằm đáp ứng những yêu cầu cụ thể. Có khả năng giới thiệu bản thân và những người khác, có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về bản thân như nơi sinh sống, những người quen biết hay những vật dụng sở hữu. Có thể giao tiếp một cách đơn giản, nói chậm rãi, rõ ràng.

Nhằm giúp người học dễ dàng tiếp thu tiếng Pháp nhanh nhất, Niveau A1 pour le Français được biên soạn rõ ràng, chi tiết với những nội dung tương đối đơn giản:

Le Niveau A1 pour le français, organisé en dix chapitres, comporte des inventaires de fonctions (chapitre 3), de notions générales (chapitre 4) et de notions spécifiques (chapitre 6).Y figurent également des inventaires et des indications relatifs aux genres discursifs (chapitre 2), à la grammaire (chapitre 5) ainsi qu’à la matière phonique, à la matière graphique, aux compétences culturelles et aux stratégies d’apprentissage (chapitres 7 à 10).

Hy vọng với những gì  Niveau A1 Pour Le Français  Un Referentiel (Kèm CD) mang lại sẽ giúp bạn tiếp thu nhanh tiếng Pháp, nắm vững lượng kiến thức cơ bản nhất từ đó tạo nền tảng vững chắc để tiến lên những cấp độ cao hơn và dần dần làm chủ Pháp ngữ.

Theme Settings