Niveau A1.1 Pour Le Francais / Referentiel Dilf Livre

 

1,320,000

Hết hàng

Mô tả

Niveau A1.1 Pour Le Francais  Referentiel Dilf Livre

Cuốn sách này mô tả kỹ năng ngôn ngữ của người nói tiếng nước ngoài ở cấp độ đầu tiên được xác định bằng tiếng Pháp, cả bằng lời nói và bằng văn bản.

Cấp A 1.1 đối với tiếng Pháp tương ứng với một liên kết còn thiếu trong quy mô 6 cấp độ thông thạo tiếng nước ngoài do Hội đồng Châu Âu xây dựng: Khung Tham chiếu Chung cho Ngôn ngữ Châu Âu. Khuôn khổ này ban đầu được thiết kế cho người học ở trường; Nhưng chúng ta cần một mức độ đầu tiên có thể truy cập được cho tất cả người học, cho dù là ở trường hay không, và điều đó tự nhiên phù hợp với hệ thống này.

Nó chiếm một vị trí trung gian giữa một mức “không” và mức Al, tương ứng với cấp độ của người sử dụng cơ bản của ngôn ngữ. Như vậy, nó là bước đầu tiên trong một hệ thống toàn diện để đánh giá và chứng thực kiến ​​thức về ngôn ngữ và là một phần của một cách tiếp cận sáng tạo: trên thực tế, chỉ có Pháp hiện đang có một tiêu chuẩn cho mức này ở châu Âu.

Theme Settings