Ngữ Pháp Và Động Từ Tiếng Nga Bằng Tiếng Anh

 

65,000

Hết hàng

Mô tả

Ngữ Pháp Và Động Từ Tiếng Nga Bằng Tiếng Anh

Ngữ Pháp Và Động Từ Tiếng Nga Bằng Tiếng Anh có những hướng dẫn hoàn toàn mới về ngữ pháp và động từ của tiếng Nga. Cung cấp giải thích rõ ràng và đơn giản về ngôn ngữ nói và viết bằng tiếng Nga ngày nay. Với cách trình bày kiến thức toàn diện và dễ sử dụng, với phạm vi đảm bảo tất cả các điểm chính của ngữ pháp tiếng Nga, đây là cuốn sách hỗ trợ lý tưởng cho bất kỳ khóa học tiếng Nga nào tại Việt Nam và ở các nước khác.

 

Hàng ngàn ví dụ trong cách trình bày dễ tiếp cận, giúp cho người học thấy thấy rõ được cách sử dụng đúng loại ngôn ngữ này. Các bảng chỉ dẫn chi tiết về các động từ tiếng Nga đều giải thích rõ ràng và có thiết kế giúp người học dễ nắm bắt bài ọc và tiếp cận với tiếng Nga. Cuối cùng, tất cả các thuật ngữ ngữ pháp đều được giải thích trong một bảng chú giải thuật ngữ.

Theme Settings