Ngữ pháp tiếng Pháp thực hành

 

45,000

Hết hàng

Mô tả

Ngữ pháp tiếng Pháp thực hành

Hệ thống phức tạp của ngữ pháp tiếng Pháp làm cho người học và cả người dạy gặp không ít khó khăn trong việc tiếp thu và truyền đạt kiến thức. Vì vậy, để hỗ trợ cho việc học và việc giảng dạy được dễ dàng, thuận lợi, tập sách được biên soạn. Sách được trình bày dưới dạng song ngữ, giới thiệu các dạng thức ngữ pháp có liên hệ với nhau: danh từ và mạo từ, trạng từ và tính từ. Từng phần được giải thích cụ thể, rõ ràng, có kèm theo nhiều ví dụ minh họa cũng như bài tập thực hành nhằm củng cố và tạo điều kiện cho người học nắm vững bài học hơn.

Ngữ pháp tiếng Pháp thực hành và một số nội dung cơ bản:

Chương 1- Danh từ và mạo từ

 • Giống và mạo từ xác định
 • Cách nhận biết giống bằng các dạng đuôi của từ
 • Các từ có nghĩa khác nhau khi ở các dạng giống đực và giống cái
 • Dạng số nhiều của danh từ
 • Danh từ kép
 • Các lưu ý khi dùng mạo từ xác định
 • Dạng tĩnh lược của mạo từ xác định
 • Mạo từ bất định
 • Bỏ qua mạo từ xác định
 • Mạo từ bộ phận
 • Mạo từ bộ phận với mạo từ bất định hoặc xác định
 • Một số lưu ý về mạo từ khi diễn đạt về lượng
 • Ôn tập

Chương 2- Tính từ và trạng từ

 • Cách thành lập tính từ giống cái
 • Dạng số nhiều của các tính từ
 • Các tính từ kép
 • Vị trí của tính từ
 • Các tính từ có ngữ nghĩa thay đổi tùy theo vị trí
 • Phó từ: cấu tạo của trạng từ
 • Vị trí của trạng từ
 • Thể so sánh của tính từ và trạng từ
 • Dạng so sánh nhất của tính từ và trạng từ
 • So sánh nhất và so sánh hơn bất qui tắc
 • Tính từ sở hữu
 • Tính từ chỉ định
 • Tính từ bất định
 • Ôn tập
 • Đáp án các bài tập

Theme Settings