Ngữ Pháp Tiếng Pháp (Nguyễn Ngọc Cảnh)

 

90,000

Hết hàng

Mô tả

Ngữ Pháp Tiếng Pháp (Nguyễn Ngọc Cảnh)

Là cuốn sách toàn diện về ngữ pháp tiếng Pháp phù hợp với đối tượng là học sinh đang học tiếng pháp ở các trường Đại học ngoại ngữ nhất là trong giai đoạn ngôn ngữ cơ sở, sinh viên các trường đại học không chuyên ngữ hay những người tự học đã học xong phần ngôn ngữ cơ sở cần nâng cao kiến thức về ngữ pháp.

Ngữ pháp tiếng Pháp đưa ra những hiện tượng ngữ pháp cơ bản nhất cùng nhiều ví dụ minh họa.  Các ví dụ chỉ rõ thuộc cấp độ ngôn ngữ (thông dụng/văn học, khẩu ngữ/bút ngữ, …) giúp người học làm quen với cách nói và viết đúng ngữ cảnh. Sách được biên soạn rõ ràng với các ví dụ đều dịch ra tiếng Việt giúp người học biết cách nói và viết đúng như người Pháp đồng thời học thêm từ vựng và cách dịch tốt. Điểm đặc biệt của cuốn sách là có sự đối chiếu đặc điểm ngữ pháp của 2 ngôn ngữ.

Ngữ Pháp Tiếng Pháp (Nguyễn Ngọc Cảnh) và một số nội dung tiêu biểu:

Phần mở đầu:

I- TỔNG QUÁT VỀ CÂU TIẾNG PHÁP:

 • Lời nói, chữ viết
 • Câu, từ, chữ
 • Từ, giá trị ngữ nghĩa và giá trị ngữ pháp

…….

II- CÁC CẤP ĐỘ TIẾNG TRONG NGÔN NGỮ PHÁP

 • Ngôn ngữ cổ điển và ngôn ngữ hiện đại
 • Ngôn ngữ văn học
 • Ngôn ngữ văn chương
 • Ngôn ngữ thông dụng

……..

PHẦN THỨ NHẤT

CÁC LOẠI DANH TỪ

DANH TỪ VÀ CÁC LOẠI TỪ PHỤ CỦA DANH TỪ

CHƯƠNG I: LE NOM

 • Định nghĩa và Phân loại
 • Giống của danh từ
 • Số của danh từ
 • Chức năng của danh từ
 • Cụm danh từ

CHƯƠNG II: L’ARTICLE

CHƯƠNG III: L’ADJECTIF

CHƯƠNG IV: LE PRONOM

I- Pronom personnel

II- Pronom possessif

III- Pronom démonstratif

IV- Pronom relatif

V- Pronom interrogatif

VI- Prônm ìndéfini

ĐỘNG TỪ VÀ LOẠI TỪ PHỤ CỦA ĐỘNG TỪ

CHƯƠNG V: LE VERBE

Chương V giới thiệu với người đọc hơn 28 mục ngữ pháp liên quan tới động từ tiếng Pháp, từ cách phân loại, định nghĩa cho đến những phạm trù ngữ pháp của động từ và cách chia động từ. Mỗi đơn vị bài học đều có giải thích ngữ pháp, ví dụ minh họa rất rõ ràng.

Hy vọng cuốn Ngữ Pháp Tiếng Pháp (Nguyễn Ngọc Cảnh) sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích và thực sự hữu dụng cho người học Pháp ngữ.

Theme Settings