Ngữ pháp tiếng Đức

 

28,000

Hết hàng

Mô tả

Ngữ pháp tiếng Đức

Ngữ pháp tiếng Đức – Là cuốn sách trình bày một cách hệ thống các loại từ, trong đó nêu lên đầy đủ các quy tắc ngữ pháp cơ bản.

Mỗi từ loại được phân tích rõ về đặc điểm, chức năng, sự biến đổi, cách sử dụng và vị trí của chúng trong câu thông qua các công thức, trên 550 ví dụ có nội dung gắn với thực tế bằng tiếng Việt và tiếng Đức, 47 bảng tổng hợp, giúp cho bạn đọc dễ hiểu, tra cứu tiện lợi và áp dụng dễ dàng vào học tập hoặc sử dụng tiếng Đức trong công việc hàng ngày.

Mục lục  chi tiết của Ngữ pháp tiếng Đức

Lời nhà xuất bản

Lời nói đầu

Chương I. Danh từ và quán từ

 1. Định nghĩa
 2. Cách dùng quán từ

1.Dùng quán từ không xác định

2.Dùng quán từ xác định

3.Không dùng quán từ

III. Cách

1.Cách 1

2.Cách 4

3.Cách 3

4.Cách 2

Chương II. Động từ

A.Định nghĩa và phân loại

I.Phân loại

 1. Ngoại động từ
 2. Nội động từ
 3. Động từ yếu
 4. Động từ mạnh và động từ bất quy tắc
 5. Động từ chỉ cách thức
 6. Động từ giúp đỡ
 7. Động từ phản thân
 8. Động từ ghép
 9. Các phạm trù ngữ pháp của động từ
 10. Chia động từ ở cách thức trần trực cách thể chủ động
 11. Thì hiện tại
 12. Động từ yếu
 13. Động từ mạnh
 14. Trợ động từ haben, sein, werden và các động từ lassen, wissen, tun
 15. Động từ chỉ cách thức
 16. Động từ ghép

II.Thì quá khứ Perfekt

1.Thì quá khứ Perfekt với haben

2.Thì quá khứ Perfekt với sein

3.Cách dùng werden và lassen ở thì Perfekt

III. Thì quá khứ Präteritum

…………………………………………..

Trong lần tái bản này Ngữ pháp tiếng Đức được sửa chữa và bổ sung một số nội dung mới. Hy vọng với cuốn Ngữ pháp tiếng Đức mới này bạn sẽ nắm vững được hệ thống ngữ pháp Đức ngữ và vận dụng nó trong giao tiếp một cách đúng nhất.

Theme Settings