Livre (Sách) Tout savoir 2de (French)

 

0

Hết hàng

Mô tả

Livre (Sách) Tout savoir 2de (French)

Sách được trình bà và thiết kế theo từng chủ đề: Nội dung tóm tắt đầy đủ theo từng bài đảm bảo kiến thức đầy đủ và súc tích. Sách giúp người học kết hợp nhiều phương pháp học một cách logic và khoa học.

Theo sau đó là một loạt các bài tập giúp người học ứng dụng và ôn tập các kiến thức đã học ở phần trước.

Sách có phần giải đáp, các câu trả lời chi tiết của tất cả các bài tập có trong sách ở cuối trang.

Theme Settings