Le Nouveau Taxi! Vol. 1: Méthode de français (French Edition)

 

680,000

Hết hàng

Mô tả

Le Nouveau Taxi! Vol. 1 Méthode de français (French Edition)

Sách có đĩa CD đi kèm giúp người học luện nghe hiểu và khả năng phát âm của mình, cùng với các bài học và bài tập dạng tương tác.

Sách tích hợp và chắt lọc các kiến thức từ những giáo trình chuẩn đi trước, cùng với một số lưu s và ghi chú ngoại lệ.

Theme Settings