Le Nouveau Sans Frontieres 2

 

50,000

Hết hàng

Mô tả

Le Nouveau Sans Frontieres 2

Le Nouveau Sans Frontieres là một bộ sách học tiếng Pháp hoàn chinh dành cho đối tượng thiếu niên và người lớn.

Sách được biên soạn đáp ứng việc học tiếng, với thật nhiều bài tập viết, nói, nghe hiểu và bài tập hệ thống hóa ngữ pháp; đáp ứng yêu cầu giao tiếp, với nhiều thao tác ngôn ngữ nói; đáp ứng nhu cầu kiến thức về đất nước học, với nhiều tư liệu, tranh minh họa và hình ảnh

Quyển 2 có thể được sử dụng sau 100 hay 150 giờ học, và được biên soạn theo cùng những quy tắc với quyển Le Nouveau Sans Frontieres 1.

Vừa tiếp tục cung cấp các kiến thức từ vựng và ngữ pháp cùng kỹ năng giao tiếp, quyển 2 vừa giúp ôn tập một cách có hệ thống các kiến thức và kỹ năng cơ bản.

Theme Settings